PÅ KINO FRA

25. DESEMBER

SE FILMEN NÅ!

Text, Font

SE FILMEN NÅ!

SE FILMEN NÅ!

Text, Font

OM FILMEN

SE FILMEN NÅ

BILLETTER I SALG
FRA 7. DESEMBER

Les mer om Holocaust i Norge

Text, Font
Text, Font
Font, Rectangle
Rectangle, Font
Rectangle, Font

KJØP FILMEN DIGITALT

Andre verdenskrig går inn i en ny
fase i Norge. Over hele Europa har deportasjonen av tusenvis av jøder allerede startet.  

Andre verdenskrig går inn i en ny fase i Norge. Over hele Europa har deportasjonen av tusenvis av jøder allerede startet.  

Nå skjer det også i vårt eget land.

1942


To år tidligere, i april 1940, inntar
tyske styrker Norge. På kort tid er okkupasjonen et faktum.  

To år tidligere, i april 1940, inntar tyske styrker Norge. På kort tid er okkupasjonen et faktum. 

TYSK OKKUPASJON

1940

APR

Rundt to tusen jøder i Norge frykter
nå forfølgelse av naziokkupantene og NS-staten. Noen av dem velger å flykte til Sverige før grensen blir stengt.

Rundt to tusen jøder i Norge frykter nå forfølgelse av naziokkupantene og

NS-staten. Noen av dem velger å flykte til Sverige
før grensen blir stengt.

Økende uro

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum

Rundt to tusen jøder i Norge frykter
nå forfølgelse av naziokkupantene og NS-staten. Noen av dem velger å flykte til Sverige før grensen blir stengt.

Rundt to tusen jøder i Norge frykter nå forfølgelse av naziokkupantene og NS-staten. Noen av dem velger å flykte til Sverige før grensen blir stengt.

Økende uro

De som blir igjen opplever en
økende uro i månedene som går.


Og utsettes for stadig flere tiltak
direkte rettet mot jødene som gruppe.

Jødene som blir igjen opplever en økende uro i månedene som går

De utsettes for stadig flere tiltak
direkte rettet mot jødene som gruppe

Jødene som blir igjen opplever en økende uro
i månedene som går

De utsettes for stadig flere tiltak direkte rettet mot jødene som gruppe

En av mange jødiske familier
som berøres av dette er familien Braude. En vanlig norsk arbeiderklassefamilie bosatt
på Grünerløkka i Oslo.

I storfilmen «Den største forbrytelsen» følger vi deres tragiske skjebner gjennom krigsårene. Filmen baserer seg
på sanne hendelser som strekker seg fra 30-tallet til fredsdagene
i 1945. Tidlig i krigen merker familien de stadige tiltakene
som rettes mot dem.

En av mange jødiske familier som berøres av dette er familien Braude.
En vanlig norsk arbeiderklassefamilie bosatt på Grünerløkka i Oslo.

I storfilmen «Den største forbrytelsen» følger vi deres tragiske skjebner gjennom krigsårene. Filmen baserer seg på sanne hendelser som strekker seg fra 30-tallet til fredsdagene i 1945. Tidlig i krigen merker familien de stadige tiltakene som rettes mot dem.

Conversation

Allerede i 1940 blir norsk politi beordret til å inndra jødenes radioapparater. Flere jødiske forretninger blir overmalt med antisemittiske slagord og propaganda av Quislings hird.

Allerede i 1940 blir norsk politi beordret til å inndra jødenes radioapparater. Flere jødiske forretninger blir overmalt med antisemittiske slagord og propaganda av Quislings hird.

Snapshot, Text, Font

1942

VINTEREN

Etter instruks fra sikkerhetspolitiet
i Berlin, skal norske jøder kartlegges. Personer over 15 år som blir regnet som «heljøder» får sine legitimasjonsbeviser stemplet. Ut i fra dette dannes det registre.

Font

Etter instruks fra sikkerhets-politiet i Berlin, skal norske jøder kartlegges.
Personer over 15 år som blir regnet som «heljøder» får sine legitimasjonsbeviser stemplet. Ut i fra dette dannes det registre.

1942

VINTER

1942

VINTER

1942

VÅREN

Paper, Document, Text

Etter initiativ fra Nasjonal Samling pålegges også jødene å fylle ut et skjema med opplysninger om seg selv. Dermed får Gestapo og norsk politi oversikt over jødenes adresser. Over 1500 jøder registreres.

Etter initiativ fra Nasjonal Samling pålegges også jødene å fylle ut et skjema med opplysninger om seg selv. Dermed får Gestapo og norsk politi oversikt over jødenes adresser. Over 1500 jøder registreres.

Etter initiativ fra Nasjonal Samling pålegges også jødene
å fylle ut et skjema med opplysninger om seg selv.
 Dermed får Gestapo og norsk politi oversikt over jødenes adresser. Over 1500 jøder registreres.

1942

VÅREN

1942

VÅREN

1942

OKT

1942

26. OKTOBER

1942

26. OKTOBER

I oktober begynner masse-arrestasjonene. Det starter i Trondheim, og 25. oktober sendes det ut et telegram fra Statspolitiet til alle landets politikamre med en klar beskjed: mandag 26. oktober skal alle jødiske menn fra 15 år og oppover arresteres.

Flertallet av de jødiske mennene sendes til Berg interneringsleir
i Vestfold. Nå starter kampen
for å overleve. Ingen vet hva som venter dem.

I oktober begynner massearrestasjonene.
Det starter i Trondheim, og 25. oktober sendes det ut et telegram fra Statspolitiet til alle landets politikamre med en klar beskjed: mandag
26. oktober skal alle jødiske menn fra 15 år
og oppover arresteres. Flertallet av de jødiske mennene sendes til Berg interneringsleir i Vestfold. Nå starter kampen for å overleve. Ingen vet hva som venter dem.

1942

26. OKTOBER

1942

NOV


«...og da begynte helvete.» Martin Meholm forteller
om den grusomme tiden på Berg interneringsleir.

Samtidig bestemmer Quisling-regimet
at all eiendom som tilhører jøder skal konfiskeres. Jødiske kvinner blir pålagt daglig meldeplikt hos politiet.

Hundrevis av familier blir splittet
– for alltid. Kvinnene lever i uvisshet om hvor sine mannlige familiemedlemmer er plassert, og hva som nå skal skje med dem.

Samtidig bestemmer Quisling-regimet at all eiendom som tilhører jøder skal konfiskeres. Jødiske kvinner blir pålagt daglig meldeplikt hos politiet.

Hundrevis av familier blir
splittet – for alltid. Kvinnene lever i uvisshet om hvor sine menn og sønner er plassert, og hva som nå skal skje med dem.

Etter ordre fra den tyske okkupasjonsmakten blir en storstilt politiaksjon igangsatt over hele landet. I Oslo er over 300 politifolk, hirden og NS-medlemmer kalt inn for å bistå.

1942

26. NOVEMBER

Over 100 drosjer er rekvirert til oppdraget. Denne gangen er det jødiske kvinner, menn, barn og eldre som skal arresteres. De skal deporteres samme dag.

Knut Rød

Photograph

Rød var medlem av Nasjonal Samling (NS) fra 1941
til 1943. Høsten 1942 organiserte han arrestasjonene
av jøder i Oslo og Akershus
 under andre verdenskrig i Norge. I landssvikoppgjøret etter krigen ble han i 1948 likevel frifunnet for å ha bistått den tyske okkupasjonsmakten. Retten fremhevet hans arbeid for motstandsbevegelsen som svært verdifullt.

Dommen har vært mye debattert med ulike synspunkter. Frifinnelsen har både blitt omtalt som «det absolutte nullpunktet i norsk rettshistorie»[3] 
og blitt omtalt som «rettslig bedømt fremstår den som riktig.»[4]. Etter krigen arbeidet Rød som politi-inspektør og avdelingssjef for vaktstyrken, det vil si det sentrale koordineringsorganet, i kriminalpolitiet i Oslo.

Destinasjonen er kaia i Oslo.
Ved utstikker 1 ligger det tyske frakteskipet Donau klar for å
ta imot den menneskelige lasten.

Destinasjonen er kaia i Oslo.

Jøder fra hele Norge er hentet
og fraktet hit.
Ved Utstikker 1 ligger det tyske frakteskipet Donau klar for å
ta imot den menneskelige lasten.

Endestasjonen er Auschwitz.

Filmen «Den største forbrytelsen» er basert på Marte Michelets kritikerroste
bok med samme tittel. Her kan du se forfatteren på filmsettet:

Kun 38 overlevde.

Foto: Georg W. Fossum/NTB SCANPIX

Dette er ett av få eksisterende bilder fra
deportasjonen 26. november 1942

Til sammen ble 776 norske jøder sendt til tyske dødsleirer, de fleste direkte til Auschwitz.

Fortellingen om familien Braude står i sentrum for handlingen i filmen «Den største forbrytelsen».


En vanlig norsk arbeiderfamilie som inntil
disse skjebnesvangre dagene i 1942 hadde levd
sine liv i trygghet på Grünerløkka.

Der levde de med sine drømmer for livet og ambisjoner for fremtiden, men fikk sin skjebne beseglet av det faktum at de var jøder.

Fortellingen om familien Braude står
i sentrum for handlingen i filmen «Den største forbrytelsen».


En vanlig norsk arbeiderfamilie
som inntil disse skjebnesvangre
dagene i 1942 hadde levd sine liv
i trygghet på Grünerløkka.

Der levde de med sine drømmer for livet og ambisjoner for fremtiden, men fikk sin skjebne beseglet av det faktum at de var jøder.

DEN STØRSTE FORBRYTELSEN
KAN DU KJØPE DIGITALT OG SE HJEMME, ELLER SE DEN PÅ KINO

SJEKK DIN LOKALE KINO FOR VISNINGSTIDER

se filmen

Poster, Movie
Movie, Poster, Forehead
Beauty, Eyelash, Eyebrow, Forehead, Chin, Hairstyle, Lip, Nose
Conversation

Se traileren til filmen her:

Billetter i salg fra 7. desember

Se trailer

om filmen

kjøp billett